ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

 

ДЕЛАТНОСТ ФИРМЕ

 

    

Своју делатност, али под различитим називима и организационим облицима, ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД обавља од 1979. године.

        

Одлуком о оснивању Завода за урбанизам и комуналне делатности општине Шид, донетој 28.12.1978. године на седници СО Шид формирана је радна организација за послове урбанизма и комуналне делатности. Завод као такав почиње са радом 01.03.1979. године. Завод се 1981. године трансформише у ООУР „УРБАНИЗАМ“ и као такав функционише до 1990.године када се трансформише у ЈП“ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ чији је оснивач Скупштина Општине Шид.

        

Више од 30 година ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД обавља своју делатност пружањем услуга органима локалне самоуправе, физичким и правним лицима у складу са важећим законима и прописима о планирању, уређењу простора и грађењу.

    

ПОСЛОВИ

- Израда докумената просторног и урбанистичког планирања (Просторни планови, Планови генералне регулације и Планови детаљне регулације)

 

- Израда урбанистичко тенхичких докумената (Урбанистички пројекти и Пројекти парцелације и препарцелације)

 

- Израда техничке документације за изградњу објеката – Обједињена процедура (Идејна решења, Идејни пројекти, Пројекти за грађевинску дозволу, Пројекти за извођење, Пројекти изведеног објекта)

 

- Вршење техничке контроле пројектно – техничке документације

 

- Вршење техничког прегледа објеката

 

- Израда елабората о процени вредности некретнина

 

- Извештаји затеченог стања објеката у поступку озакоњења (легализације)

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОДАТАКА

Све наше податке у аналогном (папирном облику) претварамо у дигитални облик да би прилагодили наше пословање најсавременијим трендовима.

Годинама уназад наше предузеће је водило рачуна да набавља у датом тренутку најквалитетнију опрему за рад која се могла наћи на нашем тржишту да би унапредила свој рад на пројектима , урбанистичким плановима, израдама елабората и осталог да би сви ти подаци били дигитализовани и у неком моменту доступни корисницима кроз одређене интернет портале и странице одређених државних или општинских органа који су за то надлежни. Осим набавке компјутера штампача плотера (такозваног хардвера) водило се рачуна и о набавци програма (софтвера) потребног за рад предузећа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

О НАМА

Наше предузеће је настало осамдесетих година прошлог века као део већег предузећа односно Завода за урбанизам и економско техничке послове.

 

Деведесетих година долази до одвајања делова предузећа па од тада ЈП Завод за урбанизам Шид делује као јавно предузеће општине Шид.

 

Тренутно смо тим састављен од стручних инжењера и техничара.

 

Као и већина фирми наше бранше користимо и услуге спољних стручних сарадника на разним пословима

Контактирајте нас

* Обавезна поља

МАПА ШИДА СА НАШОМ ЛОКАЦИЈОМ

 • Место: Шид
 • Улица: Kneza Милоша
 • Број: 2/1
 • Телефон: 022/712-957
 • Маил:zurbanizams@gmail.com
 • Радивој Котарлић
 • дипл. инж. грађ.
 • Моб: 060/70-14-355
 • Моб: 064/50-70-894
 •  
 •  
 • Марко Јакшић
 • дипл. инж. арх.
 • Моб: 060/70-14-323
 •  
 •  
 •  
 • Гордана Митић
 • дипл. инж. арх.
 • Моб: 060/70-14-351
 •  
 •  
 • Татјана Мишков
 • грађ. инж.
 • Моб: 060/70-14-354
 •  
 •  
 •  
 • Милена Субић
 • правн. техн.
 • Моб: 060/70-14-352
 •  
 •  
 •  
 • Светлана Рогуља
 • хиг. техн.
 • Моб: 060/70-14-352
 •  
 •  
 •  

Copyright © JP Zavod za urbanizam 2022